Kwaliteit

Kwaliteit is bij ons meer dan een papieren tijger. Natuurlijk beschikken wij over een kwaliteitssysteem waarbij alle technische- en veiligheidsaspecten gewaarborgd zijn, maar wij verstaan onder kwaliteit een veel breder begrip en hebben deze in doelstellingen samengevat:

  • Realiseren van (gedeelde) kostenbesparingen op projecten
  • Creëren van win-win situaties voor alle betrokken partners
  • Realiseren van maximale efficiency gedurende de uitvoering van onze projecten
  • Samenbrengen van kennis en specialismen
  • Realiseren van succesvolle projecten tot tevredenheid van alle partners.

Deze doelstellingen zijn ons uitgangspunt voor alles wat wij doen. Het is betrekkelijk eenvoudig om een nieuwe opdrachtgever binnen te halen maar ons doel is van die opdrachtgever een klant en partner te maken. Met onze basisgedachte “Lever een klant wat hij nodig heeft in plaats van wat hij vraagt” voeren wij al jaren succesvol projecten uit.

 

2.png