Installatie

Uiteindelijk komen tanks, pompen, procesapparatuur, afsluiters, instrumentatie, geprefabd leidingwerk, ondersteuningen samen op locatie waarna het door onze montageploegen geïnstalleerd wordt. Veiligheid staat hierbij altijd voorop. In nauw overleg met onze opdrachtgevers worden alle veiligheidsaspecten vastgelegd in projectplannen.

 

1.png